چین یه نقشه جدید رسمی منتشر کرده، توش تمامیت ارضی روسیه رو نقض کرده و بخشی از خاک روسیه رو الحاق کرده به خودش.

پوتین هم جیکش در نمیاد.

image