📌 حالات دست و بازو در زبان بدن چه چیزی هایی را به ما نشان می دهد؟

با نگاه کردن به حالت دست و بازو می‌توان اطلاعات ارزشمندی از زبان بدن شخص به دست آورد:

🔸 بازوها و کف دست‌ها رو به بالا: این امر به معنی باز بودن، پذیرش و اعتماد است. اگر در همین حالت حرکاتی در بازو و دست وجود داشته باشد، به این معنی است که فرد حس ناتوانی دارد.

🔸کف دستها و بازو رو به پایین است: در این حالت فرد احساس قدرت را نشان می‌دهد. اگر این عمل در طول مکالمه رخ دهد، به طور معمول به این معنی است که فردی که با آن ارتباط برقرار می‌کنید، نسبت به آنچه که بیان کرده است اطمینان و باور دارد.

🔸گذاشتن یک دست روی قلب به این معنی است که نظرات گفته شده از درون شخص می‌آید و او از مخاطب می‌خواهد که آن‌ها را باور کند.

🔸مالیدن دست ها به هم به طور معمول نشان دهنده هیجان و خوشنودی از یک رخداد است که قرار است رخ دهد. یا انتظار می‌رود رخ دهد.

🔸مالیدن دست ها به هم به طور معمول نشان دهنده هیجان و خوشنودی از یک رخداد است که قرار است رخ دهد. یا انتظار می‌رود رخ دهد.

image