سید علیرضا ساعی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشگاه تبریز }
6 ماه قبل  قبل

🔴 به چه دلیلی جامعه ما با این شدت به سمت خشونت و بی رحمی پیش می رود؟

📍شهرستان سراب

#خشونت #حیوانات

image