🔳⭕️خوش اخلاق باشيد تا ثروتمند شويد.

🔴محققان دانشگاه هاروارد در جديدترين يافته‌های خود دريافتند كه احساس غم و خلق و خوی بد منجر به تصميم گيری‌های نادرست و ضعيف خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، دانشمندان با نشان دادن يک فيلم غم انگيز و احساسی به تعداد زيادی داوطلب دريافتند كه داوطلب‌ها بعد از ديدن فيلم غم‌انگيز مايل بودند پول نقد خود را صرف هزينه‌های مختلفی كنند.

در حالی كه افرادی كه احساس شادی می‌كنند و اميد خود را تحت هيچ شرايطی از دست نمی‌دادند برای خرج‌های اضافی محتاط‌تر می‌شدند.

محققان براين باورند غم و اندوه می‌تواند منجر به شروع انجام ضربه‌های عميق كاری شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد كه خلق و خوی منفی باعث كاهش درآمد افراد می‌شود و انسان‌ها بايد تحت هر شرايطی به ميزان رضايت مالی دست يابند.

نتايج مطالعات همچنين نشان می‌دهند كه خلق و خوی افراد تاثير زيادی روی كاهش و افزايش پول در حساب بانكی افراد دارد و افراد شاد و سرزنده اغلب از وضيعت مالی بهتری برخوردار هستند و زندگی مرفه و راحت‌تری دارند.

#اخلاق
#ثروت