علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
6 ماه قبل  قبل

#یک_قاچ_کتاب

جایی که درس میخونی، کار میکنی یا توی نوت گوشیت یه جا این تیکه از کتاب "کتابخانه نیمه شب " رو بنویس : « وقتی که انگیزه ایی برای ادامه این زندگی نداشتی، به نسخه های دیگه ای از خودت در آینده فکر کن و به اونها فرصت زیستن بده! »