مریض اومده میگه یه سونو می‌خوام
‏میگم سونوی چی؟ سونوی کجا؟ اصلا برای چی؟
‏میگه سونوی کاملِ کامل، می‌خوام ببینم توم چیزی‌ش نباشه!!!

#ایکس‌خور