علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
6 ماه قبل  قبل

طرف مربی بدنسازی تو اینستاگرامه بعد میاد استوری می‌زاره:
اولین شکست عشقیمو
توی 5 سالگی خوردم
یه جوجه داشتم اسمش بیتا خانوم بود
بزرگ که شد دیدم خروسه.
خب الان بخندیم یا چی!!!؟