جدیدترین متد تزریق داخل عضلانی
آپدیت 2023 ، که در تمامی دانشکده‌های معتبر پرستاری دنیا تدریس میشود