هانیه مرادی
مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد شیراز }
6 ماه قبل  قبل

مامان بزرگم امروز صبح بهم گفت:
مهم نیست چند سال دیگه زندگی میکنی
مهم نیست چند سال دیگه میمیری، مهم اینه
نمونه به دلت حسرت کسی، حسرت چیزی
که اگه بمونه هیچ وقت نفهمیدی که
زندگی چی بوده..