اگه کدایی که برات میفرستمو کپی پیست نمیکنی، تو دوست خوب برنامه نویس منی🫂

اگه تو خوابگاه دانشجویی غذای منو نمیخوری، تو دوست خوب منی😅