علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
6 ماه قبل  قبل

دوستان کاظمین هستیم ، هوا به شدت گرمه ولی خدارو شکر زیاد شلوغ نیست زیارت کردیم
انشاءالله حرکت میکنیم به سمت سامرا
دوستان واقعا عراق مخصوصا در نزدیکی ایام اربعین واقعا جو فشرده و سنگینی داره اما عشق به اباعبدالله الحسین علیه السلام این سنگینی رو از دوش ما برداشته

image