محمد بابایی
کاردانی مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی }
6 ماه قبل  قبل

یکی از دخترای کلاسمون استوری گذاشته بود: چرا هیچکس نیست منو از تنهایی دربیاره؟!
ریپلای کردم سلام خوبی؟
استوریشو پاک کرد نوشت: چرا یه آدم حسابی نیست منو از تنهایی دربیاره 😐😂