تو یه جاهایی از دوران دانشجویی
اون گوشه‌گوشه‌ها

رابطه‌ی دانشجو با سوسیس و تخم مرغ
‏تنگاتنگ تر از رابطه با جنس مخالفه