قلم‌چی وقتی می‌فهمه رتبه یک کنکور سال پنجم دبستان از دم در آموزشگاه رد شده:

image