علی رحیم حلاج
راهنمایی و مشاوره دانشگاه اصفهان }
6 ماه قبل  قبل

قهرمان المپیاد ورزشی منطقه ۶
دانشجویی ماده ۳۰۰۰متر سال 1401
#دویدن_عشق_هست
#وررش #دومیدانی #المپیاد

image