رضا اکبری
روانشناسی (گرایش بالینی) تهران }
6 ماه قبل  قبل

هرچی سوال درباره روانشناسی داری جواب میدم و حتی مشاوره هم میدم ولی سوال درباره زندگی شخصیم #نپرس 🙂