خب الان که نتایج کنکور اومده برید سراغ اون فامیل و آشناتون که کنکور داده سوال پیچش کنید دوست دارن😁
#سمی_باشید