#برشی_از_کتاب

مگذار در لحظه‌هایی از زندگی،
به خاطر کوچک‌ترین چیزها که بزرگ می‌نمایند
در چشمانت اشک بنشیند.
اشک‌ها برای غم‌های بزرگ
و شادی‌های بزرگ است ...

📕 من از دنیای بی کودک می ترسم
#هیوا_مسیح

image