پارسا ارجمند
فیزیک دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی }
6 ماه قبل  قبل

رباتی که برای جراحی آماده می شه.
در حالی که ما هنوز با اینترنت مشکل داریم چین در کنار کشورهای دیگه به رشد و سرمایه گذاری خودش روی تکنولوژی ادامه می ده.
پوست تخم مرغ خام رو بر می داره، سوراخش می کنه و دوباره بخیه می زنه.