🔴انتخاب رشته دانشگاه ازاد از تاریخ ۲۹ مرداد در سایت www.azmoon.org اغاز می شود

🔹نکته : دفترچه انتخاب رشته با ازمون و بدون ازمون دانشگاه ازاد جداگانه روی سایت قرار می گیرد