اولین وبینار سال تحصیلی جدید
این وبینار بهترین فرصت برای یاد گرفتن رازهایی است که دانشگاه به شما نمی‌گوید. دانشگاه در زمینهٔ توانمندسازی دانشجویان فعال نیست و هر دانشجو باید با تلاشی سخت و طاقت‌فرسا، کلیدهای طلایی توانمندسازی را پیدا کند. کلیدهایی که گاهی خیلی دیر پیدا می‌شوند و دیگر فرصت‌های مهم دانشجو سوخته و از بین رفته‌اند.

✅در این وبینار چند قسمتی می‌آموزید چطور به بهترین وجه زندگی دانشجویی خود را اداره کنید و با کمترین صرف هزینه و انرژی، به بهترین نتایج برسید.
http://eseminar.tv/wb115706
http://eseminar.tv/wb115706

image