محمدرضا عبادی
مهندسی نفت اهواز }
6 ماه قبل  قبل

این روزا با این شرایط سخت تنها ‏حسى كه هيچوقت دست از سرم برنميداره، حس عقب موندنه. عقب موندن از درس، از كار، از زندگى. حس عقب موندن از بقيه. حس اينكه سنم داره ميره بالا، وقت كم دارم و عقب موندم از همه چى