آیدین قیدارپور
مهندسی مکانیک بناب }
7 روز قبل  قبل

کارجو

کار پاره وقت
کار پاره وقت (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه