کارآموز IT

سحا الکترونیک

خراسان رضوی
·
مهندسی
·
8 روز قبل

شرکت سحا الکترونیک خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کارآموز IT
ترجیحا رشته IT و یا رشته مرتبط با آن
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت
آشنایی نسبی با مباحث IT

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر -علوم کامپیوتر -مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات-مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه-مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی-مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک-