کارآموز برق صنعتی

سحا الکترونیک

خراسان رضوی
·
مهندسی
·
8 روز قبل

شرکت سحا الکترونیک خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کارآموز برق صنعتی
ترجیحا رشته الکتروتکنیک یا برق قدرست و یا رشته مرتبط با الکتروتکنیک
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت
آشنایی نسبی با مباحث صنعتی برق

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی برق گرایش الکترونیک-مهندسی برق گرایش قدرت-