کارآموز مهندس الکترونیک

سحا الکترونیک

خراسان رضوی
·
مهندسی
·
8 روز قبل

شرکت سحا الکترونیک خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کارآموز فنی برق
ترجیحا رشته الکترونیک و یا رشته مرتبط با الکترونیک
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت
آشنایی نسبی با مباحث الکترونیک و برق

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی برق -دبیر فنی برق -معلم فنی برق -کاردانی فنی برق الکترونیک دریایی -کاردان فنی برق مخابرات دریایی -معلم فنی برق -کاردان فنی برق-مهندسی برق گرایش الکترونیک-مهندسی برق مخابرات-مهندسی برق گرایش مخابرات-مهندسی برق کنترل-