13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مهران حیدری
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز }

کارجو

طراحی
طراحی صنعتی (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه