مهران حیدری
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز }
30 روز قبل  قبل

کارجو

طراحی
طراحی صنعتی (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه