مهران آقابرا ری
مدیریت کسب وکار دانشگاه خوارزمی }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

فروش و اجرای سیستم های امنیتی ، دوربین های مداربسته و تجهیزات وابسته
دوربین های مداربسته و تجهیزات وابسته (تهران)


مشاهده رزومه