13404دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مهران آقابرا ری
مدیریت کسب وکار دانشگاه خوارزمی }

کارجو

فروش و اجرای سیستم های امنیتی ، دوربین های مداربسته و تجهیزات وابسته
دوربین های مداربسته و تجهیزات وابسته (تهران)


مشاهده رزومه