13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
سید علی حکیم
مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهاب دانش }

کارجو

پی اچ پی کار جونیور
دانشجو هستم... (قم)


مشاهده رزومه