سید علی حکیم
مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهاب دانش }
1 ماه قبل  قبل

کارجو

پی اچ پی کار جونیور
دانشجو هستم... (قم)


مشاهده رزومه