13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
محمد صادقی
مهندسی کامپیوتر سید جمال الدین اسدآبادی _اسدآب }

کارجو

تایپیست(زبان فارسی)
تایپ هر نوع به متنی در سریع ترین زمان (زبان فارسی) (کردستان)


مشاهده رزومه