13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Sahar Movahedi
زبان وادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبایی }

کارجو

درخواست کار پاره وقت
دانشجوی کارشناسی ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی ورودی سال:۱۴۰۰ (تهران)


مشاهده رزومه