13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مریم ظریفیان یگانه
حقوق دانشگاه علامه طباطبایی }

کارجو

گرافیست
طراحی پوستر، طراحی جلد کتاب، صفحه آرایی (تهران)


مشاهده رزومه