مریم ظریفیان یگانه
حقوق دانشگاه علامه طباطبایی }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

گرافیست
طراحی پوستر، طراحی جلد کتاب، صفحه آرایی (تهران)


مشاهده رزومه