انيس گیمدی
زیست شناسی جانوری دانشگاه قم }
2 ماه قبل  قبل

کارجو

تایپ . طراحی پوستر
علاقه مند به انجام پروژه های طراحی پوستر هستم (قم)


مشاهده رزومه