13404دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Sayeh Hosseini
زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ملایر }

کارجو

تدریس زبان انگلیسی
تدریس زبان انگلیسی در تمامی مقاطع و مراحل انجام میشه (همدان)


مشاهده رزومه