کارشناس شبکه

نیکان شبکه گستر عصر داده

قم
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
22 روز قبل

MCSA,CCNA,VCP,MTCNA

نوع همکاری : پاره وقت
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: فناوري اطلاعات, مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار, مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات,