کارآموز نرم افزار (بک اند)

شرکت دانش بنیان روتیک

تهران
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
24 روز قبل

به یک زبان سمت سرور حداقل آشنایی داشته باشه
بتونه به طور الگوریتمیک فکر کنه و نتایج رو دقیق و با جزئیات لاگ کنه

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر , فناوري اطلاعات, مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار, مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات,