زهرا غلامرضایی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک دانشگاه قم }
3 ماه قبل  قبل

کارجو

داده کاوی
علاقه مند به حوزه هوش مصنوعی خصوصا داده کاوی و آنالیز داده (قم)


مشاهده رزومه