نیما آرمیون
مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود }
29 روز قبل  قبل

کارجو

طراحی سازه-انجام پروژه فولاد و بتن و نقشه کشی
✅بارگذاری سازه ، محاسبه جزئیات بار مرده ، زنده و بار برف ✅ محاسبات مربوط به بار زلزله و توزیع آن در سازه با روش استاتیکی معادل و دینامیکی طیفی ✅مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه در Etabs براساس آخرین ویرایش آیین نامه ها ✅کنترل های سازه شامل زمان تناوب محاسباتی، نظم پیچشی سازه، تغییرمکان جانبی (دریفت)، ضریب نامعینی، کنترل واژگونی، ترک خوردگی دیوار برشی، واژگونی ، ضابطه ۲۵ و ۵۰ درصد سیستم های دوگانه ✅طراحی انواع اتصالات سازه های فولادی ✅طراحی دستی یک نمونه تیر، ستون، دیوار برشی، مهاربند و سقف ،اتصالات ✅ طراحی فونداسیون و شمع و انجام کنترل های موردنیاز در نرم افزار Safe ✅نقشه های اجرایی شامل فونداسیون و به همراه جزئیات تیرها، ستون ها، مهاربندها، دیوار برشی و ... در نرم افزار Autocad ✅ارائه دفترچه محاسبات (خراسان رضوی)


مشاهده رزومه