کارآموز

شرکت ارتباط گستر سخت افزار ایرانیان

قم
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
5 ماه قبل

منظم ، متعهد ، دارای روحیه تیمی

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : آقا
رشته های مرتبط: مهندسی بهداشت حرفه ای -مهندسی برق -دبیر فنی برق -مهندسی کامپیوتر -علوم کامپیوتر -معلم فنی برق -کاردانی فنی برق الکترونیک دریایی -کاردان فنی برق مخابرات دریایی -معلم فنی برق -مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات-مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه-مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی-