محمد کریمی
مهندسی اکتشافات نفت دانشگاه یزد }
10 ماه قبل  قبل

آیا می‌دونستید شیرازی‌ها یه غذا دارن به نام قنبرپلو! تو این غذا پر از گردو و کشمش و رب اناره. در واقع از بس خوشمزه بوده بهش میگفتن "غم بر پلو" که کم کم تبدیل شده به قنبرپلو.😍

image