کارآموز فروش

سانا مارکتینگ

تهران
·
بازاریابی
·
11 روز قبل

پیگیر
جدی
متعهد
منظم
دارای روحیه کار تیمی

مدت زمان کارآموزی : یک ماه
جنسیت : خانم