سانا مارکتینگ
سانا مارکتینگ

سانا مارکتینگ

@page1120458

کارآموز فروش

سانا مارکتینگ

تهران
·
بازاریابی
·
1 سال قبل

پیگیر
جدی
متعهد
منظم
دارای روحیه کار تیمی

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم