دیجیتال مارکتر (سئو)

روبرد

قم
·
بازاریابی
·
1 سال قبل

ما در روبرد به یک نفر جنگنده برای تیم مارکتینگ در بخش سئو و محتوا بصورت کارآموز نیاز داریم.

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: دبیری زیست شناسی -مهندسی صنایع -مهندسی کامپیوتر -مدیریت -مدیریت صنعتی -مدیریت مالی-مدیریت کسب وکار-مدیریت اطلاعات-مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات-مدیریت اجرایی-مدیریت کارآفرینی-مدیریت منابع انسانی-