میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

🅾 Would rather 🅾
🛑 وقتی بخواهیم که شخص دیگری یه کاری را برامون انجام بده از ساختار زیر استفاده می کنیم:
🔵 Would rather + somebody + past verb
🔴 I would rather you cooked dinner now. = I want you to cook dinner now.
🔵 I'd rather you came with us tonight. = I want you to come with us tonight.

#نکات_زبان
#گرامر