میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
هلما زرین چنگ فرد
جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد }

کارجو

مهندسی شهرسازی
قصد گذراندن کارآموزی در رشته شهرسازی ، مسلط به نرم افزارهای اتوکد، فتوشاپ، لومیون، جی ای اس، اسکچاپ هستم (یزد)


مشاهده رزومه