13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

آنتونی رابینز :

⏺ یکی از قوانین جهان این است: احساس خوب = اتفاقات خوب.
از بهترین راه هایی که می توانید احساس خوبی پیدا کنید، سپاسگزاری از نعمات خداوند می باشد.
💚💛💙
#انگیزشی

image