میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

🔴قرار نیست اگه حالت خوب بود😌☕️
تلاش کنی🏃‍♂🏃‍♀
🔴اگه حالت خوب نبود بکشی عقب😢🥀
🟢قراره بدون توجه به شرایط⛈🌪
برای اون چیزی که دلت می‌خواد
بجنگی💪 
#انگیزشی
💚💛💙