میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
milad janalipour
مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی }

تغییرات سد طالقان با استفاده از تصاویر سنجش از دور

https://www.aparat.com/v/oGd4n