میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
اسماعیل رفعتی منور
کاردانی کامپوتر (نرم‌افزار) دانشگاه شهاب دانش }

کارجو

تدوین و موشن گرافیک
سلام قصد گذراندن کارآموزی در حوزه تدوین و موشن گرافیک رو دارم . (قم)


مشاهده رزومه