فروشنده و بازاریاب

خانه اتومبیل

اصفهان
·
بازاریابی
·
1 ماه قبل

نیاز به مهارت یا تجربه ی کار قبلی نیست .شرایط پذیرش: مسئولیت پذیر ، با انگیزه ،دنبال یادگیری و پیشرفت و پیگیر بودن و داشتن روحیه ی کار گروهی
اموزش بصورت حرفه ای ارایه میشه .

حقوق پرداختی به کاراموز : 4000000
مدت زمان کارآموزی : سه ماه
جنسیت : خانم